Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 - 2017)

2 Ноември 2016

Фондация Чарлз Стюърт Мот" продължава да подкрепя Българският портал за неправителствени организации www.ngobg.info – най-голямата база данни за НПО в БЪлгария. Фокусът на проекта е да промотира Портала като единствения публичен регистър на активни НПО и да го популяризира сред съществъващи и нововъзниклани организации като възможност за лесно публикуване на информация, свързана с техните цели и дейности.

Дейностите по проекта "Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО" са насочени към три специфични групи - неправителствени организации, донори и активни граждани.

Период на проекта: 01 януари 2015 - 30 юни 2017
Проектът се изпълнява от: Български център за нестопанско право (БЦНП)
Финансиране: 140 000 USD
Финансираща организация: Фондация "Чарлз Стюърт Мот"

 

назад