Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

VIVACOM Регионален грант (2016 - 2017)

1 Ноември 2016
През ноември 2016 година стартира второто издание на VIVACOM Регионален грант. В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

Общата стойност на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е била сред печелившите в предходна година. Програмата ще подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение за сферите, в които ще се реализират проектите.

И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери ще бъдат част от журито, което ще оценява независимо проектите. Тази година това са Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев - белетрист и драматург; Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история"; Любен Панов – член на Настоятелството на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Веселка Вуткова - Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.


В рамките на Програмата могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

Водещите критерии при оценката на проектите са:

  • Полза от реализирането на инициативата или  решаването на конкретен проблем;
  • Въвличане на местната общност;
  • Иновативност или нов начин за решаване на проблем.

Програмата стартира през 2015 г. и до момента има две успешни издания.


Повече информация по програмата  можете да намерите  на www.vivacomfund.bg.


 
назад