Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2008-2013

WWW.NGOBG.INFO: от база данни към интернет портал (2011-2012)

14 Февруари 2011

Основната цел на проекта е Информационният портал за неправителствените организации в България www.ngobg.info, създаден през 2010, да се трансформира от онлайн база данни в пълноценен Интернет портал, където да се предлага правна и друга информация, свързана с НПО. С проекта ще се стремим да привличаме все повече граждански организации да бъдат активни източници на собствено съдържание за портала. Очакваме това да доведе както до повишаване на видимостта на организациите пред НПО, медии, широката общественост и институции, така и до по-голяма популярност на самия портал. Услугите, които www.ngobg.info предлага, ще бъдат подобрени и разширени: ще се създаде възможност за публикуване на граждански позиции и мобилизиране на обществена подкрепа за тях, за промоция на различни кампании и инициативи на НПО. Библиотеката с материали за НПО ще бъде обогатена и индексирана за улеснено ползване.

 

Основни насоки на дейността:

1. Порталът да отговаря на нуждите на НПО, като предоставя информация за предстоящи промени на законодателството за НПО, помага за решаване на правни проблеми на НПО и дава достъп до полезни практически материали.
2. Повишаване на интереса и увеличаване на подкрепата за портала от водещи неправителствени организации.
3. Предоставяне на полезна информация, свързана с гражданското общество – новини, информация за становището на граждански организации по различни обществени проблеми, подкрепа за популяризиране на граждански кампании и инициативи и др.
4. Популяризиране на портала и предоставяне на медийно партньорство на значими събития в неправителствения сектор.
5. Планиране на стратегия за устойчивост на портала.
6. Цялостно усъвършенстване и поддръжка на портала.

 

Срок на проекта:
Януари 2011 – Август 2012

 

Източник на финансиране:

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

назад