Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

За да има участие (2014 - 2015)

1 Ноември 2014
"За да има участие" e едногодишен проект, който цели насърчаване активността на НПО и резултатите от тяхното включване в процесите на вземане на решение.

Като дейности проектът включва разработването на Методология за изследване на средата и измерване на степента и въздействието на гражданското участие на местно и на национално ниво, създаване на  онлайн приложение, чрез което да се тества средата на участие на местно ниво. Проектът предвижда също обучение за НПО представители, което да спомогне на прилагането на методологията и събирането на информация за проявленията на гражданско участие.

Въз основа на методологията и събраната информация ще се разработи доклад за средата на гражданско участие Изводите и препоръките от него ще се ползват както от НПО така и от местни и национални власти и медии за сравняване на нивата, визуализиране на динамиката и подобряване на средата и ефекта от гражданското участие.

Срок на проекта: 29 октомври 2014 – 30 септември 2015
Проектът се осъществява от: Сдружение Форум гражданско участие
(ФГУ) в партньосртво с Български център за нестопанско право (БЦНП)
Финансиране: 4629 евро
Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.
назад