Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Текущи проекти

За гражданите и техните организации

21 Ноември 2019

Българският център за нестопанско право е партньор на фондация ПАЦЕП (водещ партньор) и Фондация 42 (партньор) в изпълнението на проект „За гражданите и техните организации“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Проектът има за цел подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото чрез Информационния портал за неправителствените организации в България (НПО Портала).  

Основният ресурс на НПО в постигането на обществена промяна е общественото доверие. Редица изследвания през последните години сочат, че то е ниско, а основната причина е непознаването на дейността на НПО. Самите НПО споделят като сериозни предизвикателства неблагоприятната медийна среда и ниския си капацитет за публично представяне.  Затова конкретната ни цел е да подобрим информираността на гражданите за ролята на НПО в обществото. Чрез проекта ще наситим НПО Портала, социални мрежи и партньорски сайтове с професионално изготвени текстове и видео, представящи практическата полза от НПО и предизвикателствата в работата им. 

Към Портала ще привлечем 6 регионални кореспонденти – професионалисти с опит в създаването на текстове. Те ще изготвят над 100 разказа за дейността на НПО и ще им помогнат в създаваното на още толкова техни материали. След конкурс за кратко видео ще представим дейността на минимум 10 НПО и ще обучим още поне 300 НПО активисти за създаване на атрактивно видеосъдържание. Поредица от задълбочени интервюта с утвърдени професионалисти ще представят правните аспекти на гражданската активност във важни, но слабо познати области. 

Порталът ще бъде технологично обновен, а потребителите ще бъдат насърчени още по-активно да публикуват в него. Правната страница ще бъде актуализирана с обзорни материали и справочна част, свързана с НПО и гражданска активност. Ще достигнем до над 350 000 уникални посетители на обновения Портал, 60 000 от тях аудитория на създадените текстове, видео и страница „Законодателство“.

Проект „За гражданите и техните организации“ е с продължителност 24 месеца, с начало ноември 2019 г. Размерът на финансирането е 117 000 евро, като безвъзмездната помощ е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България  (www.activecitizensfund.bg).

назад