Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Стратегически документи

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. е разработена от...
Научи повече
План за изпълнение на Стратегията за НПО, приет от Министерски съвет на 19 декември 2012
Научи повече
Kонцепция за промени на националнотo законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН...
Научи повече
Визията е предложена от работна група, инициирана през месец януари 2012 г. от министър Томислав Дончев, която имаше за...
Научи повече
Стандарти за обществени консултации приети от Форум "Гражданско участие"
Научи повече
Защо трябва да се създаде Фонда за финансиране на НПО? Кои са основните принципи за работа на Фонда, зад които заставаме?...
Научи повече
Сред целите на социалната реформа в България е предоставянето на по-качествени услуги за хората в неравностойно положение.
Научи повече
В условията на силно централизираната държава през последните 60 години бяха изградени нагласи, които трудно се реформират...
Научи повече