Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Обучения

ФОНДОНАБИРАНЕ: Обучение за напреднали

Цели на обучението
 • Развитие за устойчиви стратегии за набиране на средства от НПО
 • Практически подходи към целия процес на фондонабиране
 • Оценка на стратегически подходящите подходи
 • Упражнения и индивидуализирани планове за действие за постигане на конкретните организационни цели
 • Стъпки за ,,Преминаване към Действие”
Специален фокус
 • Високо платежоспособни личности
 • Местни и международни компании
Кой може да участва

Само за членове на Клуба на Фъндрейзъра

Такса за участие: 150 лв.*

*Таксата участие се равнява на 15% от стойността на обучението за един човек. Останалата част, която покрива разходите за настаняване, изхранване и лектора, е осигурена по проект на БЦНП, подкрепен от Фондация Америка за България.

Време и място

11 - 13 април, 2022, настаняване на 10 април

Обучителен център Старата мелница*, с. Кърпачево, обл. Ловеч

*снимка от залата по-горе

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕН 1: Стратегия за фондонабиране

 • Global Giving перспективата
 • Филантропски традиции и културния контекст със специален фокус България
 • Разбиране за собствените принципи и концепция за фондонабиранена организацията, за пазара и потенциалните дарители
 • Значението на стратегическото лидерство в едно професионално НПО

 

ДЕН 2: Работа с дарители - фокус високо платежоспособни личности

 • Разграничаване на техниките за даряване
 • Основни стратегически елементи на програмите за набиране насредства
 • Искането за подкрепа (the case of support)
 • Институционалната готовност за големи дарения

 

ДЕН 3: Работа с дарители - фокус местни и международни компании

 • Силата на разказването на истории
 • Договора за дарение
 • Упражнение за отправяне на искания
 • Креативно решаване на проблеми в бурни времена

*При записване за обучението ще бъдете помолени да споделитеконкретните си очаквания и нужди в сферата на фондонабирането, зада може обучителят допълнително да адаптира съдържанието.

 

ОБУЧИТЕЛ

Jasna Sonne

The NPO-Academy

Опит в работата за международни НПО: застъпнически кампании,подпомагане при кризисни ситуации,спонсорство и др.

В сферите: Околна среда/ Опазване набиоразнообразието/ Хуманноотношение към животните/ Човешкиправа/ Грижа за деца и други

Области на работа: Западна Европа,Централна и Източна Европа,Средиземноморието

Професионален опит: мултидисциплинарен в различнитетехники за фондобаниране имаркетинг, включително месечни/ангажирани дарения/спонсорства,стратегия за фондонабиране, средни иголеми дарители/завещания/индивидуални/бизнеси, корпоративнасоциална отговорност, новаторскифъндрейзинг и фъндрейзинг чрезсоциалните мрежи.

 

За NPO-Academy

NPO-Academy предоставяпрофесионални обучения заНПО. Разполага с обучителницентрове в Австрия, Германия иШвейцария. NPO-Academyизползва подход, основан наопита и последните изследванияв различните професионалнисфери, които са необходими заразвитието нанеправителственитеорганизации.

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Попълнете формуляра от линка с информация за вашата организация, участника в обучението, нужди и очаквания.

Краен срок за заявки: 25 март (след заявка ще получите имейл с информация относно плащането)

Общо места: 15 (одобрението ще става по реда на записване)

Работен език: Английски

 


Обучението се организира от Български център за нестопанско право в рамките на проект "Активирай: изграждане на мост между НПО, частния сектор и гражданите", изпълняван с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

За контакти

Анна Адамова, БЦНП 0895794973 | anna@bcnl.org

Галерия

назад