Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Дигитална демокрация

Гражданското общество призовава Европейския парламент да защити правата на гражданите в Регламента на Европейския съюз за изкуствения интелект

(Становище, подкрепено от 75 организации)

Източник: тук ; превод - БЦНП

Преди гласуването на Регламента за изкуствения интелект в Европейския парламент гражданското общество призовава членовете на Европейския парламент (ЕП) да гарантират, че Регламентът дава приоритет на основните права и свободи и защитава хората, засегнати от системите с изкуствен интелект.

Все повече системи с изкуствен интелект се използват, за да ни наблюдават и идентифицират на обществени места, да предвиждат вероятността от извършване на престъпления, да пренасочват полицейския и имиграционния контрол към вече свръхнаблюдавани райони, да улесняват нарушенията на правото на убежище и презумпцията за невиновност, да предсказват нашите емоции и да ни категоризират, използвайки дискриминационни заключения, както и да вземат важни решения за нас, които определят достъпа ни до социални помощи, образование и заетост.

Без подходящо регулиране системите с изкуствен интелект ще задълбочат съществуващите обществени проблеми, свързани с масовото наблюдение, структурната дискриминация, централизираната власт на големите технологични компании и безотчетното вземане на решения за политики.

Регламентът за изкуствения интелект на Европейския съюз може и трябва да разгледа тези въпроси като гарантира, че разработването и използването на изкуствен интелект се извършва в рамките на принципите на отчетност и прозрачност, както и на ограничения, базирани на основните права.

Подписалите становището граждански организации призовават при гласуването на Регламента за изкуствения интелект да се гарантира следното:

  1. Овластяване на лицата, засегнати от системите с изкуствен интелект

Това включва осигуряване на хоризонтални и всеобхватни изисквания за достъп за всички системи с изкуствен интелект, право на подаване на жалби, когато правата на лицата са нарушени от система с изкуствен интелект, право на представителство и право на ефективни средства за защита.

  1. Осигуряване на отчетност и прозрачност при използването на изкуствен интелект

Това може да се постигне като се включи задължение за потребителите на високорискови системи с изкуствен интелект да извършват и публикуват оценка на въздействието върху основните права преди въвеждането им, като се изисква всички потребители на високорискови системи с изкуствен интелект и потребителите на всички системи с изкуствен интелект в публичната сфера да регистрират използването им преди въвеждането им, като се гарантира, че доставчиците на високорискови системи с изкуствен интелект няма да имат вратички за заобикаляне на закона и др.

  1. Забрана на системите с изкуствен интелект, които представляват неприемлив риск за основните права

Трябва да се въведе пълна забрана на всички видове дистанционна биометрична идентификация, прогнозни и полицейски системи в областта на правоприлагането, системи за разпознаване на емоции, системи за биометрична категоризация, които използват чувствителни характеристики или се използват в публичните пространства, както и индивидуални оценки на риска и прогнозни аналитични системи в контекста на миграцията, когато се използват за ограничаване и предотвратяване на миграцията.

Подписалите се призовават членовете на Европейския парламент да гласуват за включването на тези защитни средства в Регламента за изкуствения интелект и да гарантират, че Регламентът е средство за насърчаване на основните права и социалната справедливост.

Становището е изготвено от: European Digital Rights, Access Now, Algorithm Watch, Amnesty International, Article 19, Bits of Freedom, Electronic Frontier Norway (EFN), European Center for Not-for-Profit Law, (ECNL), European Disability Forum, Fair Trials, Homo Digitalis, Irish Council for Civil Liberties (ICCL), Panoptykon Foundation, Platform for International Cooperation on the Rights of Undocumented Migrants (PICUM); и е подкрепено от 75 организации.

Вижте пълния текст на становището (на английски) тук .

Проектът на Регламент за изкуствения интелект може да намерите тук.

За контакти

Галерия

назад