Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Програма „Предприемачество за нестопански организации“

Кандидатствайте в LET’S GO 2024: Програма за предприемачество за НПО

Отворено е кандидатстването за 14-ото издание на LET’S GO: Програма за предприемачество за НПО!  

Не прикриваме вълнинието си за това, че отново се впускаме в търсене на активни и мотивирани екипи от граждански организации, които: 

 • имат конкретна нова идея за бизнес с кауза; 
 • искат да развият (или доразвият) съществуваща концепция за стопанска дейност, свързана с каузата на организацията; 
 • все още нямат идея за бизнес с кауза, но са в търсене на вдъхновение, стимул и тласък. 

 

Какво е LET’s GO: Програма за предприемачество за НПО?

 • 3-месечна обучителна и менторска програма, която подкрепя граждански организации да стартират свързана с мисията си стопанска дейност  
 • Програма, която се провежда онлайн и на живо в периода март – май 2024 г.  
 • Уникална възможност за участниците да представят своите бизнес идеи пред жури в ежегодния конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“ и да се състезават за общ награден фонд от 30 000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете с най-голям потенциал за развитие.  

  

В LET’S GO активни граждански организации могат да развият своя конкретна бизнес идея за стопанска дейност, свързана с мисията на тяхната организация. Участниците ще натрупат ценни знания и умения за бизнес и финансово планиране, като през целия път ще получават менторска подкрепа и насоки от експерти в сферите бизнес планиране, маркетинг, реклама и финансово планиране.  

 
Защо да се включите в Програмата?  

За 13 години над 250 организации са завършили програмата, мотивирани да развият социалнопредприемаческа идея. Социалните предприятия могат да подкрепят различни каузи като:  

 • Дават достоен труд на хора в затруднено положение;  
 • Подкрепят опазването на природата;  
 • Развиват знанието;  
 • Съхраняват традициите 

Чрез социалното предприемачество гражданските организации могат да достигат до много повече хора, разказвайки за себе си и своите мисии чрез продукти и услуги, които предлагат. Също така осигурява нещо много важно за тяхното съществуване и развитие - финансова устойчивост.   

 
За кого е подходяща Програмата?
 • Организации, които имат бизнес идея, но имат нужда от знания, умения и подкрепа, за да я реализират;  
 • Организации, които са силно мотивирани да стартират стопанска дейност, но все още нямат конкретна идея. 

 

Какви са критериите за подбор на участниците?

За участие в LET’S GO 2024 могат да кандидатстват граждански организации, които отговарят на следните минимални изисквания: 

 • Да са регистрирани в обществена полза (сдружения, фондации и читалища)  
 • Да са регистрирани/пререгистрирани в Агенция по вписванията  
 • Да са мотивирани да развият идея и да я превърнат в бизнес план, както и да имат първоначален капацитет/потенциал да я стартират (с оглед наличните ресурси)  
 • Да имат възможност да участват във всички предвидени в програмата обучения, менторски срещи и събития   

От всички кандидати ще селектираме за участие екипите на 12 организации. В рамките на подбора специално внимание ще обърнем на готовността и мотивацията на кандидатите да стартират и развиват стопанска дейност. Ще търсим най-мотивираните екипи за процеса на учене, създаване, адаптиране на идеи.    

 

Какъв е процесът на кандидатстване?

Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр ТУК до 23:59 ч. на 18 февруари 2024 г. 

До 26 февруари 2024 г. всеки кандидат ще бъде информиран на посочен от него електронен адрес за резултатите от подбора. Одобрените кандидати ще получат покана за включване в Програмата и допълнителна информация. 

КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

*Проверявайте и папка Спам във Вашата електронна поща, тъй като често кореспонденцията с кандидатите попада там. 

ТУК ще откриете въпросите от формуляра за кандидатстване. Целта на документа е единствено да послужи за ориентир какво съдържа онлайн формуляра и да даде възможност кандидатите да обсъдят и съгласуват отговорите със своите екипи при необходимост. Приемат се кандидатури, подадени само чрез онлайн формуляра за кандидатстване.  

За улеснение на кандидатите събрахме и най-често задаваните въпроси, свързани с кандидатстването и програмата. Можете да се запознаете с тях ТУК. 

  

График на LET’S GO 2024*  

*Посочените дати са индикативни и е възможно поради различни обстоятелства да се наложат промени, които ще бъдат своевременно комуникирани с участниците.

* Графикът на обученията и срещите ще бъде изпратен на одобрените за участие организации преди първата среща в програмата.

* Запазете датата: първата среща на одобрените участници и обучение ще се проведе на 7.03.2024 г. от 9:30 до 13:30 ч. онлайн.  

  

Каква е ангажираността в рамките на програмата? 

LET’S GO е силно практически насочена програма. За да вземете максимума от нея е необходимо да предвидите своето пълноценно включване. Заетостта е средно по едно обучение/менторска среща седмично в периода март - април със средна продължителност около 3 часа за обученията и до 1 час за менторските срещи. Обученията и менторските срещи се провеждат онлайн в платформата ZOOM за улеснение на хората от цялата страна.  

Имайте предвид, че в хода на цялата програма ще ви бъдат поставяни различни задачи от обучителите и менторите, с които да подготвяте и развивате своята бизнес идея. Предвидете време, в което да мислите и работите за развитието на бизнес и финансов план заедно със свои колеги. Така в края на програмата ще имате разработен план за стартиране и ясна представа от какви ресурси имате нужда. Също така ще можете да се състезавате в конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“ с награден фонд 30 000 лв.  

През месец май ще ви поканим на обучение за комуникации и успешно представяне на идеите. Финалното събитие ще се проведе на живо в гр. София. То се състои от представяне на идеите пред журито в конкурса за „Най-добър бизнес план на НПО“ и церемония по награждаване и среща на общността.  

Разходите за транспорт и настаняване по време на срещите на живо за организации извън София се покриват от организаторите на програмата.  

Всяка една от одобрените за участие организации следва да излъчи двама свои представители, които ще се включат като екип в обученията и менторските срещи.   

Веднъж приет в програмата, всеки кандидат ще получи:  

 • Задълбочаване на знанията си относно развитие на свързана с мисията стопанска дейност  
 • Менторска подкрепа и експертни насоки, с които да развие идеята си в бизнес план  
 • Подобряване на уменията да представя своите идеи и възможност да представи своите бизнес идеи пред компании, финансиращи организации и потенциални партньори  
 • Възможност да се състезава за финансова инвестиция в рамките на конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“   
 • Достъп до онлайн информационни и обучителни материали  
 • Шанс да се запознае с представители на други граждански организации, които също си задават въпросите какво, как и защо да стартираме социално предприятие 

Не на последно място - всички организации, завършили програмата, стават част от общност. Те могат да преминат на “следващо ниво”, предлагайки своите продукти в магазина с кауза ДарПазар, могат заедно да адресират предизвикателства, с които се сблъскват, да взаимодействат и да създават нови продукти заедно. За да създаде среда за тези взаимодействия, БЦНП провежда срещи на общността, ангажира членовете ѝ в застъпничество по важни теми, създава уебинари за допълнителна подкрепа и други пространства организациите, където да развиват социалнопредприемачески идеи. 

 
Такса участие*  

Таксата за участие в LET's GO: Програма за предприемачество за НПО e 200 лв.  

*Таксата участие се равнява на 15% от стойността на обучението за един човек. Останалата част, която покрива координация, обучителни и менторски срещи, събития, материали и подкрепа в рамките на програмата е осигурена по проект на БЦНП, подкрепен от Фондация „Америка за България “ и от отговорни бизнес компании, партньори на БЦНП. 

*Таксата се заплаща след получаване на потвърждение за участие в програмата от страна на Български център за нестопанско право и покрива участието на една организация с двама представители, участващи в Програмата. 

Програмата се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация "Америка за България", УниКредит Булбанк и Аксенчър България.

За контакти

info@bcnl.org

Галерия

Видео

назад