cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Обучения

ОБУЧЕНИЯ „Бизнес планиране за нестопански организации”

Български център за нестопанско право организира две двудневни обучения в месец май 2018 г. по бизнес планиране за нестопански организации. Обученията са насочени към изграждане на умения и знания относно възможностите нестопанските организации да стартират и развиват свързана с мисията стопанска дейност, както и какви инструменти могат да ползват, за да  тестват жизнеспособността на своите бизнес идеи и да планират тяхното стартиране. Обучителите ще запознаят участниците с концепцията за социалното предприемачество и с успешни примери на социални предприятия, управлявани от нестопански организации в България, както и ще представят ролята на допълнителната стопанска дейност в осигуряването на финансова устойчивост на НПО.

Всички кандидати за обучението ще бъдат поканени да кандидатстват и за програмата „Предприемачество за нестопански организации“, която ще бъде отворена в началото на месец юни 2018 г. Програмата ще се реализира за осмо поредно издание и ще даде възможност на група от нестопански организации да подобрят свои вече разработени бизнес планове  чрез индивидуални консултации и обучения и да се състезават в конкурс за „Най-добър бизнес план на НПО“ в края на 2018 г. Програмата се реализира с подкрепата на фондация „Америка за България“.        

 

Основните теми на обученията включват:

  • Какво е социално предприемачество, примери на нестопански организации, които са стартирали бизнес инициативи и правни аспекти при стартирането на допълнителна стопанска дейност;
  • Инструменти за тестване жизнеспособността на бизнес идея;
  • Бизнес модели;
  • Инструменти за бизнес планиране   

Участниците ще имат възможност да се включат в разработването на практически групови и индивидуални задачи.

 

За кого е подходящо да кандидатства

Обученията са подходящи за всички неправителствени организации (ЮЛНЦ и читалища), които развиват или желаят да стартират стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. Приоритет при селекцията на участниците в обученията ще имат кандидатури с ясна предприемаческа идея и потенциал, подадени от организации, които имат поне една инициатива/проект, който са реализирали или са участвали като партньори.

 

  • Ниво на обучението: начинаещи
  • Основният език на обучението е български;
  • Обявяване на одобрените за участие кандидати: 8 май 2018 г.;
  • График за провеждане на обученията: 14-15 май 2018 г., гр. София и 28-29 май 2018 г., гр. София. При попълване на формуляра, следва да отбележите за кое от двете обучения кандидатствате.  
  • Срок за кандидатстване за обучението на 14-15 май 2018 г. : 4 май 2018 г.;
  • Срок за кандидатстване за обучението на 28-29 май 2018 г. : 16 май 2018 г.;

 

Условия за участие

Всички желаещи да участват, трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване.

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля, бъдете кратки, ясни и конкретни, когато отговаряте на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

За участие в обученията, одобрените кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Организаторите ще се свържат с всеки избран участник за уточняване на допълнителни организационни въпроси след 8 май.

 

Обученията се организират с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

За контакти

За допълнителна информация може да се свързвате с БЦНП на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща info@bcnl.org.

Документи

Предварителна програма за обучението Актуализация
Предварителна програма за обученията

Галерия

назад