Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Програма „Предприемачество за нестопански организации“

ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА: LET‘s GO

Оздравителната програма помага на граждански организации и техните социални предприятия  да развият потенциала си в новата обстановка, предизвикана от COVID-19

ЗА ОЗДРАВИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

Оздравителната програма е адаптираният вариант на деветгодишната програма на БЦНП „Предприемачество за нестопански организации“, който ще се реализира през 2020 г.  Компактна, фокусирана и интензивна подкрепа, която да адресира конкретните нужди на всяко социално предприятие-участник с оглед на плановете му за развитие в условията на криза.

През април 2020 г. БЦНП инициира създаването на ФОНД: Социални предприятия, който се реализира с подкрепата на фондация "Америка за България", УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Аксенчър България. За да отговорим на необходимостта от бързи действия и новите нужди, развихме подкрепата си за социалните предприятия в три направления:

 1. Спасителна програма: SAVE the SAVIORS
 2. Оздравителна програма: LET’s GO
 3. Насърчаване изкупуване продукцията на социалните предприятия чрез www.DarPazar.bg  

 

„Благодарим на нашите колеги от Български център за нестопанско право, които с тази прекрасна инициатива да подкрепят социалните бизнеси отново проявяват загриженост към нас. Същата загриженост, която проявиха и миналата година, когато ни помогнаха да стартираме това социално предприятие – малко бистро, с 12 седящи места, в което осигуряваме защитена заетост на хора в уязвима ситуация.“ – Цветомир Думанов, Каритас-София.

 

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА ОЗДРАВИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:
 1. Граждански организации в обществена полза, които искат да стартират стопанска дейност и са били активни поне една година преди датата на кандидатстване;
 2. Граждански организации в обществена полза, които развиват стопанска дейност от минимум една година - в рамките на самата организация или чрез отделно обособено юридическо лице, в което организацията участва.

В Оздравителната програма автоматично право на участие имат организациите финалисти в конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“ 2020.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

Подборът ще включва преценка на профила на текущо състояние, нуждите от експертна и финансова подкрепа, плановете за развитие на социалнопредприемаческата дейност, като се вземе предвид:

 • Има ли риск без подкрепа социалното предприятие да преустанови дейността си
 • Има ли ясна мотивация и намерения за развитие на социалното предприятие
 • Има ли капацитет/потенциал за стартиране или продължаване на дейността (с оглед на наличните ресурси и плановете за развитие)
 
УЧАСТНИЦИ:

В програмата ще бъдат включени до 15 организации в обществена полза, които:

 • изпитват затруднения да адаптират социалнопредприемаческата си дейност към променената среда;
 • планират стартирането на нови социалнопредприемачески инициативи, за да адресират нововъзникнали обществени нужди по устойчив начин.

 

ФОРМАТ НА ОЗДРАВИТЕЛНАТА ПРОГРАМА:

Програмата ще се проведе дистанционно в период от 3 месеца (юни-август). Участниците ще получат обща и индивидуална менторска подкрепа в три основни сфери:

 • финансово планиране и продажби;
 • маркетинг и реклама;
 • организационно-правни въпроси,

както и възможност за безвъзмездна финансова инвестиция.

Индивидуална менторска подкрепа: С всяка организация ще работи определен екип от ментори, сформиран измежду 12 експерти в различните сфери. За периода организацията ще има 3 индивидуални сесии с всеки от менторите от нейния екип с продължителност до 1 час. Срещите ще се провеждат по предварително определен график и при предварително споделяне на напредъка, реализиран от организациите по поставените цели.

Обща менторска подкрепа: Тематични уебинари с гост-ментори и предприемачи ще насърчават обмяната на опит между участници, гост-ментори и предприемачи.

Финансова подкрепа: След интензивното менторство организациите ще подготвят бизнес план и представяне на целите си за развитие пред журито в програмата. Най-добрите идеи ще получат безвъзмездна финансова инвестиция. Общият размер на фонда ще се определи в зависимост от присъединилите се към програмата партньори.

 

ГРАФИК НА ПРОГРАМАТА:
ПЕРИОД АКТИВНОСТИ В ПЕРИОДА
21.- 04.06.2020 обявяване и период за кандидатстване
05.-08.06.2020 подбор на участниците
11./12.06.2020 първа обща среща на участници и ментори
15.06.-15.08.2020 индивидуална менторска подкрепа и тематични уебинари
24.-29.08.2020 уебинар за подготовка за среща с журито
15.08.-10.09.2020 подготовка на бизнес планове и представяния пред журито
14.-27.09.2020 преглед на бизнес плановете от журито
28.-30.09.2020 избор на финалистите и награждаване

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

Кандидатстването е онлайн до 4 юни включително, като:

 • Ако сте гражданска организация в обществена полза, която развива социално предприемачество от поне една година и искате да продължите дейността си в новата обстановка: ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК (този формуляр следва да попълнят и организациите финалисти в конкурса "Най-добър бизнес план на НПО" 2020)
 • Ако сте гражданска организация в обществена полза, която иска да стартира социалнопредприемаческа дейност, за да адресира конкретни проблеми от обществено значение: ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК


ФОНД: Социални предприятия се реализира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация „Америка за България“, УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Аксенчър България.

За контакти

При въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас на имейл: anna@bcnl.org и телефон: +359895794973, лице за контакт: Анна Адамова.

Галерия

Видео

назад