Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Обучения

Предприемачество за граждански организации - Онлайн обучение за начинаещи

Български център за нестопанско право заедно с подкрепата на Фондация „Америка за България“ организира онлайн обучение за начинаещи, посветено на темата "Предприемачаство за гражданските организации", чиято цел е да вдъхнови и насърчи граждански организации да стартират свързана с мисията си стопанска дейност. Ще започнем с провокация - специален модул, който ще ви запознае с успешни примери на предприемачески инициативи на граждански организации от България и ще ви помогне в търсенето на вашата предприемаческа идея. След това ще поставим основите за развитието на стопанска дейност от граждански организации - общи законови правила, инструменти за бизнес моделиране и финансово планиране.

Развитието на предприемачески умения става все по-необходимо сред гражданските организации. Свързаната с мисията стопанка дейност е начин да постигате устойчивост на своите инициативи и каузи в дългосрочен план.  Обучението е насочено към граждански организации (юридически лица с нестопанска цел, читалища, настоятелства към детски градини или училища), които до момента не са осъществявали подобна дейност, но биха желали да развият плановете си в тази посока или искат да разнообразят източниците си на финансиране, но им е трудно да си отговорят на въпросите какво, как, кога.      

Изисквания към участниците
  • Да са граждански организации, вписани в Агенция по вписванията;
  • Да не са развивали до момента свързана с мисията си стопанска дейност, но желаят да развият знанията и уменията си в тази сфера.    
Програма, обучители и формат на обучението

Обучението ще се проведе на 3 и 4 февруари 2021 г. онлайн в платформата ZOOM и включва 3 обучителни модули, разпределени в два дни.

 
3 февруари 2021

Модул 1: Идеатон за предприемачески идеи – интерактивна сесия за генериране на нови бизнес идеи, чрез запознаване с успешни примери за социално предприемачество в България 

Фасилитатори:

Павлета Алексиева, Български център за нестопанско право

Павлета Алексиева е юрист и изпълнява длъжността програмен директор на Български център за нестопанско право от 2009 г. насам. Павлета има повече от петгодишен юридически опит с акцент върху правната и данъчната рамка на НПО в България. Павлета има опит в изготвянето на правни анализи, сравнителни изследвания и предоставянето на правни консултации.

Последната й работа и проучване са свързани със законодателни промени в очакване на ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в България.

 

Елена Калинова, Български център за нестопанско право 

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има магистърска степен по „финанси“ към Университета за национално и световно стопанство. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите. В ежедневната ѝ работа често оказва подкрепа на НПО при разрешаването на данъчни и счетоводни казуси и спорове с държавни институции.

Модул 2: Правни изисквания за развитие на стопанска дейност от граждански организации – включва лекционна сесия, представяща изискванията на Закона за юридически лица с нестопанска цел, специфичната регулация на социалното предприемачество в България, основни правила за данъчно отчитане на приходи от стопанска дейност, основни насоки и алгоритъм за ценообразуване на продукти и услуги, и сесия за въпроси и отговори.

Лектори: Павлета Алексиева и Елена Калинова, Български център за нестопанско право

 
4 февруари 2021

Модул 3: Инструменти за бизнес моделиране и финансово планиране на предприемачески идеи – включва лекционна сесия, представяща специфични инструменти за обследване на бизнес идеи и за планиране на бизнес идеи (канава на бизнес идея, бизнес план и финансови прогнози).

Лектор:

Павел Хрисков, Хрисков Груп

Павел Хрисков е oсновател на Хрисков Груп с основен фокус над развитие и визионерство. Работи в Hewlett-Packard, като става част от екип, отговарящ за поддръжката на IBM Mainframe zOS технологии. Междувременно се присъединява към застрахователния брокер Тогедър България и по-късно става съсобственик на компанията. В 2016 г. съосновава консултантска компания в сферата на счетоводството, данъчното консултиране и юридическата протекция.

 

Регистрация за обучението

Можете да се запишете за обучението като попълните онлайн регистрационния формуляр до 27 януари 2021.

Участвайки в обучението вие получавате:
  • Достъп до онлайн информационни и обучителни материали, свързани с темите
  • Възможност да се включите в интерактивни онлайн обучителни дейности, които да ви помогнат да видите ползите и предизвикателствата пред социалното предприемачество
  • Да се запознаете с дейността на успешни социални предприятия от България
  • Да натрупате знания относно развитие на свързана с мисията стопанска дейност
  • Да се запознаете с други като вас, които също си задават въпросите какво, как, защо.   
Такса участие*
  • Такса самоучастие при ранно записване до 21 януари: 40 лева
  • Такса самоучастие при редовно записване (след 21 януари до 27 януари): 45 лева

*Таксата е с включено ДДС и се заплаща след получаване на потвърждение за участието от страна на Български център за нестопанско право преди датата за провеждане на обучението.

Обучението се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

За контакти

Можете да се свържете с нас на info@bcnl.org (Български център за нестопанско право), тел. 0885 80 62 24 (Павлета Алексиева).

назад