Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Програма „Предприемачество за нестопански организации“

Програма за социално предприемачество 2014/2015

Обща информация

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Най-добрите три бизнес плана ще получат 30 000 лева, за да развият идеите си
Българският център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за европейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България" обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в конкурс за най-добър бизнес план.

Три неправителствени организациите ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева, предоставен от Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България".

 През 2013 г. в програмата се включиха 24 организации, от които осем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителят, Сдружение Трансформатори получи награда в размер на 12 000 лева, а журито реши да даде две втори награди (всяка по 9 000 лева) на Сдружение „Закрила, Обич и Вяра", Търговище и Сдружение „Прегърни ме", София.

Вижте защо трябва да се включите тук.


Описание на програмата

Програмата за социално предприемачество включва следните три етапа:

 • Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри. Примерната програма е публикувана на уеб сайта trainings.bcnl.org.
 • Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да получат безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.
 • Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Отличените проекти ще получат финансиране.

 
За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:

 • съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2013 г.);
 • имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
 • имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2013 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2012 и 2013 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес info@bcnl.org или по поща на адрес: София 1000, ул. „Христо Белчев" № 3, за БЦНП.

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

График

 • Срок за кандидатстване – 20 юни 2014 г.;
 • Обявяване на одобрените за участие кандидати – август 2014 г.;
 • Провеждане на първи обучителен семинар в София – 29-30 септември 2014 г.;
 • Провеждане на втори обучителен семинар в София – 13-14 октомври 2014 г.;
 • Период за подготовка на бизнес плановете – октомври, ноември и декември 2014 г.;
 • Представяне на най-добрите бизнес планове пред жури – февруари 2015 г.


За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Краен срок за получаване на документите е 20 юни 2014 година.

Инициативата се организира с подкрепата на Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България" в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО".

Документи за участие

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
Формуляр за кандидатстване 23.05.2014
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ Актуализация
Списък на участниците 23.05.2014
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Програма 23.05.2014

За контакти

назад