Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Програма „Предприемачество за нестопански организации“

Програма за социално предприемачество за НПО - 2017/2018

Обща информация

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – 2017 / 2018

Най-добрите бизнес планове ще получат 40 000 лева, за да развият идеите си

Българският център за нестопанско право започва набиране на кандидатури за участие в програмата „Предприемачество за нестопански организации“ за 2017/2018 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността, участие в конкурс „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“ и Акселератор за наградените организации. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит, в партньорство с УниКредит Булбанк и Telus International.

Неправителствените организации, участващи в програмата ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева.

През 2016 г. в програмата се включиха 22 организации. 5 от тях бяха избрани от авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и всеки от тях получи финансова подкрепа в размер на 7 000 лева за стартиране на идеите си. Победителите бяха:

 • Фондация „Светът на Мария“, гр. София, които ще използват наградата за устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене „Светове“, за да се разширят възможностите за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.
 • Фондация „Очи на четири лапи“ с идеята за изграждане на хотел за кучета, който да предоставя отглеждане на домашни любимци в периода, когато техните стопани пътуват. Печалбата от дейността ще се инвестира в издръжката на програмите на фондацията за обучение на кучета водачи на слепи хора.
 • Фондация „Асоциация Анимус” получи подкрепа за създаването на закусвалня „Блага Баба Блага”, в която ще се предлагат домашни закуски и тестени изделия, приготвени от самотни възрастни жени или жени, жертви на насилие.
 • Морски клуб "Приятели на морето"-Варна ще развият по устойчив начин дейността на социалното предприятие „Заедно на борда“. То предоставя квалификационни обучения по морските специалности „Водолаз“ и „Водач на плавателни съдове до 40 бт по море“, като 20% от приходите се инвестират в аналогични, но безплатни квалификационни обучения за младежи без родители, от социално слаби семейства, безработни млади хора.
 • Сдружение „ИДЕА“ ще стартира кетъринг услуги, чрез които ще разшири възможностите на Социалната чайна за осигуряване на заетост на младежи, израснали в социална и икономическа изолация.

 

Описание на програмата

Програмата „Предприемачество за нестопански организации“ съдържа следните три етапа:

Първи етап „Обучителни семинари“ - участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. Информация за обучителните модули и теми може да намерите тук.

Втори етап „Разработване на бизнес план“, който обхваща развиване на идеята и представянето й пред жури. По време на този етап участниците ще могат да получат консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса. Бизнес идеите ще бъдат оценени и специално жури ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще получат финансиране.

Трети етап „Акселератор“, в рамките на който победителите в конкурса ще участват в ежемесечни срещи и ще получат експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за развиване на стопанската си дейност.


За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:

 • съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани са преди 30 юни 2016 г.);
 • имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
 • имат годишни приходи над 5 000 лева за последната година (2016 г.) или повече от 10 000 лева за последните две години (2015 и 2016 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване до 29 юни 2017 г.

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля, бъдете кратки, ясни и конкретни, когато отговаряте на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

График

 • Срок за кандидатстване – 29 юни 2017 г.;
 • Обявяване на одобрените за участие кандидати – август 2017 г.;
 • Провеждане на първи обучителен семинар в София – началото на октомври 2017 г.;
 • Провеждане на втори обучителен семинар в София – началото на ноември 2017 г.;
 • Период за подготовка на концепции – декември 2017 г.;
 • Представяне на концепциите пред жури – януари 2018 г.;
 • Акселератор (ежемесечни срещи и менторска подкрепа) – след март 2018 г.

За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 150 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Краен срок за получаване на документите е 29 юни 2017 година.

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел. 02/981 66 17.

Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит, в партньорство с   и .

 


За Контакти 

email: info@bcnl.org
тел: 02/9816617

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

За контакти

назад