Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Обучения

Включи се в ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2023

„Образованието е най-мощното оръжие, което можем да използваме, за да променим света“ - Нелсън Мандела

Ако сте съгласни с Нелсън Мандела и споделяте страстта към ученето и желанието за постоянно развитие, тогава значи сме на една вълна. Желанието за придобиване на нови знания и умения е движеща сила, която ни подтиква към по-усърдна и ефективна работа в името на значимите каузи. Това е убеждение, което носим в сърцата си и което продължаваме да прилагаме в практиката си. Всяка есен с обучителните ни програми се срещаме с хора, които споделят нашата любов към ученето и са движещата сила зад промяната. Те са инициатори на новаторски идеи и непрекъснато търсят възможности за подобрения и развитие в собствените си области. Ако и вие споделяте този стремеж към непрестанно развитие, ще се радваме да станете част от новото издание на Есенната обучителна програма* на Български център за нестопанско право.

ВКЛЮЧИ СЕ в новото издание на

ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2023

Обученията са под формата на синтезирани лекционни видеа, напоени с най-важната и актуална информация по съответната тема.

Тази година в Есенна обучителна програма имаме новост: КЛАСНИ СТАИ към всички видео уроци. Това означава, че след като изгледате сесията на запис, получавате възможност за участие в дискусионен онлайн панел в Zoom, в който експертите, водили сесията по съответната тема, ще са на линия за отговори на въпроси.

Датите на класните стаи са посочени в програмата долу. 

Важно: При заплащане на поне една сесия, ще получите възможност за участие в безплатна БОНУС сесия на тема “Мерки срещу изпирането на пари – какво казва Законът за нас” на 17 ноември 2023 г., на живо в Zoom.

  • Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС
  • Цената за участие в 3 сесии е 70 лв. с ДДС
  • Цената за участие в 6 сесии е 140 лв. с ДДС
  • Цената за участие в 9 сесии е 200 лв. с ДДС

Важно: След регистрация ще получите имейл за потвърждение (ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ И СВОЯТА СПАМ ПАПКА). В рамките на 3 дни следва да заплатите заявените сесии по банкова сметка:

Получател: БЦНП Трейнинг ЕООД

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG48 UNCR 7000 1521 7823 48

BIC: UNCRBGSF

Основание: Есенна обучителна програма 2023

Важно: Достъп до видео лекциите ще получите след заплащане на записаните сесии.

 

Ето и какво сме подготвили тази есен:

 

Сесия 1: Общи правила за счетоводно отчитане на НПО и проектна отчетност

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, БЦНП

Знаете го и вие, знаем го и ние - правилното поддържане на изрядна счетоводна отчетност е критично важно за всяка организация, независимо от размера й. Да познаваме основни счетоводни документи и процеси на отчитане, засяга всички членове на екипа ни. Затова в тази сесия ще научим азбучните правила за организиране на счетоводната отчетност, изискуемите документи за отчет на приходите и разходите, както и специфики на отчитане на проектните дейности в зависимост от произхода на финансирането им. Включете се!

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 07.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

Сесия 2: Стопанска дейност за НПО – може ли НПО да прави стопанска дейнист и при какви условия, примери? Как се облага данъчно и как се осчетоводява?

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, БЦНП

Златният въпрос - може ли едно НПО да извършва стопанска дейност и защо е важна тя за финансовата устойчивост на организацията? Ще дадем яснота по темата, ще обсъдим как можем да планираме приходите и разходите от стопанската дейност в организацията, какви са дължимите данъци и къде са подводните камъни в счетоводното отчитане. Сесията не е за изпускане, особено ако във вашата организация планирате да развивате стопанска дейност или вече го правите.

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 06.12.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

Сесия 3: Изготвяне на годишен бюджет на организацията и препоръки за ефективното му управление

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, БЦНП

Правилно изготвеният бюджет на организацията е изключително важен и мощен инструмент за управление на процесите и паричните потоци. Проследяването на динамиката на разходите и приходите дава предварителен поглед върху финансовите рисковете, навременното идентифициране на потенциални проблеми и рамка за нуждите от фондонабиране. В тази лекция ще предоставим ценни указания как да съставите работещ и динамичен организационен бюджет и как да го свържете с отделните бюджети по проекти.

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 07.12.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

 

Сесия 1: Първи стъпки за ефективно управление на НПО

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор, БЦНП, и Радина Банова, правен консултант, БЦНП

За да се създаде една организация с нестопанска цел са необходими хора и ентусиазъм. За да се развива тя успешно, обаче, са необходими знания и грижи за нейното ефективно управление - на екипа, на документите и на процесите. В тази сесия ще представим добрите стандарти за уреждане на отношенията между организацията и ангажираните с нея хора. Ще ви дадем практически съвети за щекотливите текстове от вътрешно-устройствените документи. Ще обърнем внимание и на основните законови изисквания във връзка с отчетността и изрядността на вашата организация.

Айлин Юмерова е програмен директор в Български център за нестопанско право. Координира програми за подкрепа и развиване капацитета на гражданските организации, за набиране на средства за дарителски кампании на БЦНП и за насърчаване на социално ангажираното изкуство, което има отношение към гражданските права и свободи. Има богат опит в работата с юридически лица с нестопанска цел, в насоките по предоставяне на юридически консултации, провеждане на обучения, изготвяне на анализи и становища.

Радина Банова-Стоева е правен консултант в Български център за нестопанско право. Освен в работата по предоставяне на юридически консултации на юридически лица с нестопанска цел, има предходен опит в сферата на търговското и корпоративно право и правото на интелектуална собственост. Отговорностите ѝ в БЦНП касаят, освен юридическо съдействие на ЮЛНЦ, изготвяне на правни анализи и становища, провеждане на обучения и мониторинг на законодателството.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 08.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

Сесия 2: Вътрешни политики и практики за добро управление на НПО

Лектори: Десислава Симеонова, Програмен директор, БЦНП, и Пламен Тодоров, административен директор, БЦНП

на живо в Zoom, на 09.11.2023 г.

Успешният модел на развитие на НПО се базира на:

  • Спазването на всички нормативни изисквания и регламенти към дейността на НПО;
  • Истинска отдаденост на екипа към мисията и дейностите на организацията;
  • Стратегическо и оперативно планиране на дейността на НПО;
  • Постоянен процес на развиване и прилагане на най-добрите практики и вътрешни правила за управление на НПО.
  • В тази сесия ще разгледаме последния (но не по важност!) от тези елементи.

Десислава Симеонова e завършила е „Английска филология“ в Софийски университет. Започва работа в неправителствения сектор още по време на университета. Близо 30 години работи в правозащитната организация Български хелзинкски комитет, където се занимава с фондонабиране пред публични и частни донори, управление на програми и проекти, както и в работа на терен по мониторингови проекти на организацията, засягащи уязвими групи. Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски, американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според изискванията на ЕК и националното законодателство.

Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски, американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според изискванията на ЕК и националното законодателство

 

Сесия 3: Как да пишем и управляваме проекти

Лектор: Пламен Тодоров, административен директор, БЦНП

Подготовката на добро проектно предложение е като участие в дебат при строго определени правила и с цел да убедим аудиторията в силата на нашата теза за процесите на промяна на средата ни. За да си представим тази трудна задача като процес ще обърнем внимание на поставянето на цели, очаквано въздействие/промяна/резултати, разбира се, неотменните административни изисквания към проектните предложения и кандидатите, ограничения, допустимост и др.) Ще поговорим за това как трябва да обмислим проектната идея, както и включването на партньори и други участници в нея. Ще обсъдим също така как да оценим реалистично собствения си капацитет и нужния ни такъв, което е свързано и с бюджета, който ни е нужен. Ако проектната ни идея е представена убедително и е получила подкрепа, стигаме до следващата фаза - изпълнението на проекта, която е истински важна за постигането на нашата визия за промяната, която целим. За да стане ясно, че пътят не е никак лесен, ще поговорим за управлението на проекти, а за черешка на тортата - ще надникнем и в отчитането им.

Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски, американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според изискванията на ЕК и националното законодателство.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 16.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

 

Сесия 1: Управление на социални мрежи за начинаещи

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, БЦНП

Социалните мрежи - там, където изграждаме нашите общности от последователи, съмишленици, приятели и единомислещи активисти. Там, където развиваме истории, търсим подкрепа, активизираме общността, черпим и споделяме ценна информация. Знаем, че като граждански организации понякога ни е трудно да преценим на кой “фронт” да се пуснем, къде да инвестираме време и усилия за дигитална комуникация и въобще как да планираме и структурираме комуникацията си така, че усилията ни да не отиват напразно. Ако желаете да започнете отначало или да поставите добра основа в работата си със социалните мрежи във вашата организация, тази сесия е точно за вас. Включете се!

Александър е специалист по комуникации и връзки с обществеността, франкофон, завършил бакалавър по Връзки с обществеността и магистър Стопанско управление с дигитален маркетинг в Софийски университет. Професионалният му път започва със стаж като редактор в американско онлайн издание за улична култура. Навлиза в нестопанския сектор през 2014 г., като през годините работи по темите, свързани с правата на децата, борба с трафика на хора, късометражно кино, културни събития и др. Силните му страни са създаване на социални awareness кампании, организиране на събития, фотография и дигитална комуникация, а също има интереси и в сферата на изкуствата на занаятите, графичен дизайн и музиката, като средство за комуникация.

КЛАСНА СТАЯ в Zoom: 14.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

Сесия 2: Как да разказваме истории чрез видео и снимки

Лектор: Александър Киров, Експерт Комуникации и социални мрежи, БЦНП

Създаването на добро и стойностно визуално съдържание не винаги е въпрос на голям ресурс. Ще го докажем. Умението да разказваме завладяващи истории чрез видео и снимки е сред новите комуникационни инструменти, част от инвентара на всяка гражданска организация, която цели да променя нагласи чрез своето публично говорене. Ето защо в рамките на тази сесия ще обърнем внимание на няколко прости правила за това как да разказваме добри, завладяващи и ясни визуални истории, с които да подсилим посланията си.

Александър е специалист по комуникации и връзки с обществеността, франкофон, завършил бакалавър по Връзки с обществеността и магистър Стопанско управление с дигитален маркетинг в Софийски университет. Професионалният му път започва със стаж като редактор в американско онлайн издание за улична култура. Навлиза в нестопанския сектор през 2014 г., като през годините работи по темите, свързани с правата на децата, борба с трафика на хора, късометражно кино, културни събития и др. Силните му страни са създаване на социални awareness кампании, организиране на събития, фотография и дигитална комуникация, а също има интереси и в сферата на изкуствата на занаятите, графичен дизайн и музиката, като средство за комуникация.

КЛАСНА СТАЯ в zoom: 15.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

 

Сесия 3: Работа с медии: кое поведение е най-подходящо?

Лектор: Ивета Шилигарова, телевизионен журналист, комуникатор и специалист по политически мениджмънт

На живо в Zoom, 23.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

Целта на тази сесия е да се повиши капацитетът на НПО да предават своите послания на медиите и чрез тях. Темите, които ще бъдат разгледани, включват: какво искат журналистите, избор на подходящи за медиите аспекти от работата на НПО, яснота на езика и създаване и представяне на послания.

Ивета е журналист по професия, с опит във водещи телевизионни медии. Завършила е бакалавър Журналистика и магистър по Политически мениджмънт в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ивета започва кариерата си в Българската Национална телевизия, а след това работи като репортер в Новини и актуални предавания в NOVA телевизия. Развива се като специалист по Дигитален маркетинг в сферата на ритейла, но истинската ѝ страст към работата в полза на обществото отново я връща към работата с кауза. Обработката на видео и аудио съдържание и писането са част от целия ѝ професионален път, а по-късно започва да се занимава и с дизайн.

 

БОНУС сесия: Мерки срещу изпирането на пари – какво казва Законът за нас

Лектор: Захари Янков, правен консултант, БЦНП

На живо в Zoom, 17.11.2023 г. от 17:00 до 18:00 ч.

Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, заедно с подзаконовите актове по прилагането им уреждат правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас. Гражданските организации са задължени лица и по двата закона и имат определени изисквания, които трябва да спазват съгласно българското законодателство. Кои са те и при какви условия влизат в действие спрямо НПО ще научите в тази сесия.

Захари Янков е правен консултант в Български център за нестопанско право. Работи в организацията от октомври 2019 г. Захари е юрист с магистърска степен по специалност „Право” от Софийски университет „Св. Климент Охридски” както и магистър по права на човека и демокрация от университета в Сараево и университета в Болоня. В ежедневната си работа Захари оказва подкрепа на граждани и граждански организации чрез консултации, свързани с правната рамка и процедурите за регистрация, пререгистрация и вписване на промени на юридическите лица с нестопанска цел, изготвя правни документи и становища.

 

Регистрирай се днес и не се колебай да споделиш за Есенната обучителна програма с колеги от твоя екип!

*Създадохме Есенната обучителна програма преди 6 години и я продължаваме с убеждението, че гражданските организации могат да бъдат в крак с бързо променящата се среда и да бъдат проактивни в преследването на целите си. В нашия есенен образователен курс 2023 предлагаме разнообразни сесии, включващи актуални финансови въпроси, прилагане на добри практики и доброволни стандарти за добро управление на НПО, писане и управление на проекти, визуална комуникация, storytelling, управление на социални мрежи за начинаещи и др. Ще научим и как може една гражданска организация да развива стопанска дейност, как и кога се изготвя годишен бюджет на една организация. Ще минем през практичните стъпки в писането на становища и необходимите действия след това и ще научим повече за общите правила за счетоводно отчитане на НПО.

Есенната обучителна програмa е изключително ценен инструмент по пътя към позитивната промяна, подходящ за членове и екипи на граждански организации, читалища и социални предприятия.

 

За контакти

За повече информация и въпроси, пишете ни на radina@bcnl.org или се обадете на 0889036631.

Галерия

назад