Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Услуги

Следвайки мисията си да оказва правна подкрепа за развитието на гражданското общество в България, БЦНП предлага на нестопанските организации следните безплатни услуги:

Консултации

 • Обща правна и данъчна рамка на фондациите и сдруженията;
 • Възможност и форми за осъществяване на допълнителна стопанска дейност;
 • Вписване в Централен регистър на ЮЛНЦ с обществено полезна дейност.

Информационни услуги

 • Подържане на онлайн база данни с актуално законодателство за НПО;
 • Подържане на специализиран новинарски раздел насочен към НПО;
 • Изпращане на новини по mailing list.

БЦНП предлага и следните услуги срещу заплащане

Регистрация и вписване на промени на сдружения и фондации

Регистрация на търговски дружества

Писмени консултации по въпроси свързани с правната и данъчна рамка на ЮЛНЦ

Изработване на правни проучвания и анализи

Подготовка на правни документи

 • договори;
 • споразумения;
 • становища;
 • правила и ред за извършване на обществено полезна дейност;
 • правила за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • други.

Организиране на обучения

 • Правна рамка на ЮЛНЦ;
 • Данъчна и финансова рамка на ЮЛНЦ
 • Управление на ЮЛНЦ;
 • Стопанска дейност на ЮЛНЦ;
 • Социално договаряне/предоставяне на социални услуги;
 • Застъпничество.

Разработване на стратегии и планове за развитие на организации

 • Провеждане на сесии по стратегическо планиране;
 • Подкрепа при разработване на стратегически план на организация;
 • Консултации при изграждане на добра система на управление.

Разработване на стратегически и програмни документи

 • Консултиране и помощ при провеждане на цялостния процес на изработване на стратегически и програмни документи;
 • Изработване на стратегически анализи и препоръки