cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампания "Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?"

Обучение на тема "Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията"

15 Януари 2018

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?“ започна  с пълна сила и се радва на голям интерес. Затова, като част от нея, през  януари 2018 г. организираме отворено обучение по темата, с което искаме да сме полезни на гражданските организации, чиято пререгистрация предстои.

 

Обучението „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията“ ще се проведе на 23 януари 2018 г., с начален час 13:00 часа, в гр. София. Обучители ще бъдат експерти от Български център за нестопанско право. И за да достигнем до възможно най-много организации, ще излъчим обучителната среща онлайн през Фейсбук страницата ни - Български център за нестопанско право-БЦНП
    
С обучението искаме да Ви запознаем и да се опитаме да дадем практически насоки по най-важните въпроси, свързани с пререгистрацията на неправителствените организации (НПО):

- Какво включва процедурата по пререгистрация? – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, такси и др.;
- Запазват ли се наименованията на НПО след пререгистрацията им? – особени случаи на дублиране на наименования на НПО;
- Може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени на НПО? – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
- Кои са основните промени и нови задължения за НПО, с които те вече трябва да се съобразяват?;
- Какво да правим, ако получим отказ за пререгистрация от Агенция по вписванията? – основания, срокове и начин на обжалване.

Обучителната среща е насочена единствено към представителите на сдружения, фондации и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България*. Поради ограничения брой места е необходимо предварително да заявите своето присъствие чрез настоящата регистрационна форма.

Срокът за регистрация е до 21 януари 2018 г. (неделя), включително.

За участие в обучението не се дължи такса.

    
През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) , с които се даде „зелена“ светлина на регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища в Агенция по вписванията. Промените влязоха в сила от 01 януари 2018 г. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. сдружения, фондации, народни читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички ЮЛНЦ  вече тече и е до 31.12.2020 г.

________________
* Предстои провеждането на специално обучение, посветено на пререгистрацията на народните читалища в Агенция по вписванията. За актуална информация – следете нашия сайт, секция Кампания „Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?“, както и Фейсбук страницата ни.   

 

Обучението се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България".

назад