cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Обнародвана е Наредбата, с която се урежда редът за пререгистрация на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията Обнародвана е Наредбата, с която се урежда редът за пререгистрация на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията
В Държавен вестник бр.77 от 26.09.2017 г. бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към...
12 Октомври 2017
Научи повече
На 27 септември 2017 Комитетът на министрите прие Насоки за гражданското участие в процеса на вземане на политически...
Научи повече
В неделя лъчите на 8-октомврийското слънце озариха Фестивала на способностите, който се състоя под куполите на Ларгото в...
Научи повече
А защо не ?! Може би някой ще каже – поредният фестивал, поредното събитие. Не съвсем. Защото Фестивалът на способностите...
Научи повече
В рамките на проекта ще бъде създадена Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, чрез която ще се...
Научи повече
Способни ли сме? Способни ли сме?
30 Септември 2017
Когато представяме темата за подкрепеното вземане на решения, за ограниченията пред хората с интелектуални затруднения или...
Научи повече
На 27 септември 2017 г. в ООН в Женева чрез откриващо събитие „Овластяване на децата с увреждания чрез приобщаващо...
Научи повече