Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Новини

Неуспялата политика за насърчаване на културата - гражданска дискусия

14 Март 2023

Има ли я културната политика у нас и как се развива секторът? Каква е стратегията за управление и съществува ли въобще такава? От реформи ли има нужда или пък от пари културата? Или пък въобще не трябва политика, защото културното развитие е част от общественото развитие и отразява естествената динамика на общностите и техните взаимоотношения. Кой носи отговорност за посоката, в която върви обществото ни и има ли роля културния живот в това?

И понеже пандемията, войната в Украйна, ваксините, маските, политическата криза и т. н. засилиха усещането, че обществото ни е дълбоко разделено и че пропастите са непреодолими, решихме да измерим колко точно раздалечени сме едни от други и има ли мостове, които все още ни свързват в общество. За да стане още по-интересен разговорът за това дали културата ще ни извиси или срине, решихме да сложим добра основа и да стъпим на резултатите от изследването на ценностите: „За разширената онтология на ценностите, или защо демокрацията у нас е само в бирата”, изготвен от Силвия Борисова и Венелин Стойчев.

Изследването беше направено чрез задълбочени интервюта върху 21 групи, обхващащи около 70 човека от гражданското общество - социално и публично разпознаваеми личности, активно отстояващи своята политическа и идеологическа позиция. Повечето от тях са хора над 40 годишна възраст, работещи в сферата на хуманитарните и социални дейности.

Целта на социолозите бе да вникнат по-дълбоко в проблема с отклоненията, свързани с политическата и ценностна идентификация на участниците и реалната им позиция във всекидневното им ежедневие на фона на проблемите, с които се сблъскваме като общество.


Една от изненадващите констатации, до които стигат социолозите е, че въпреки различните политически убеждения на участниците, дълбокият анализ показва, че мненията, които споделят са сходни, а именно - общото заключение, че демокрация в момента не съществува. Под маската ѝ седи скрита диктатура, която се проявява и рефлектира върху ежедневието на цялото гражданско общество.

Една от сферите, върху която тази демократура оказва сериозно негативно влияние е културния сектор. В рамките на дискусията, Мария Панайотова и Стефан Зарев от театър Нокс споделиха от първо лице ключовите проблеми, с които културният сектор се сблъсква и колко фатални могат да бъдат те за бъдещото развитие и цялостно съществуване на организациите, които се опитват да развият културна дейност в страната ни.

Някои от основните въпроси, които дискутираме по време на разговора са:

1. Съществува ли все още законът за хазарта, който гласи, че 10% от приходите, спечелени от хазартна дейност, трябва да се разпределят целево за Национален фонд култура? Какви са получените суми във фонда според миналогодишни данни и каква е причината да са значително по-ниски от реалните хазартни приходи?

2. Открива ли се проблематична страна в закона за меценатството? Има ли сериозни липси на структурирани правила и механизми на работа, което прави закона нефункциониращ? Следствена причина ли е липсата на вписани меценати в регистрите от последните няколко години?

3. Колко ключов е така утопичнияt Национален план за възстановяване и устойчивост за необходимите реформи в сектора на културата, касаещи независимите артисти, възпитаването на нови кадри в администрацията на културния сектор, създаването на програми, обучаващи в реализирането на културни проекти и др.? Какви са причините за неизпълнението на етапите и целите, нужни за получаване на помощните суми?

След проведеното проучване и състоялата се дискусия, няма как да не се замислим за пряката връзка в разделението на обществото и неработещите системи, които бавно, но значително подкопават дейността на различните граждански сектори в страната. Дали липсата на конкретен план, насоки, правила, препоръки и съвети във всичките етапи на обществото са пътят към падението на една нация?

Какво всъщност е културата за нас? Доколко я пазим и защитаваме, доколко е ценно за нас развитието ѝ? Правим ли за нея това, което тя прави за нас, а именно фундаментално обогатяване и незаменимо развитие, ключово за пълноценно израстване..?

 

Гледайте ни във Facebook

Можете и да слушате разговора в Spotify канала на БЦНП

Досега в поредицата дискусии на Гражданския стопаджия говорихме по темите:

1.  Няма за кого, но ще гласувам...

2. Преброихме се, и какво от това?

3. Евро vs. лева - печелим или губим?

4. Дарителството – имидж стратегия или чиста емпатия

5. Символите на нацията - дискусия от поредицата "Граждански стопаджия"

 

Гледайте видеото тук: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския център за нестопанско право и Асоциацията на европейските журналисти – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 

 

назад