Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

2014-2020

Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури

7 Септември 2022

Проект "Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури"

Българският център за нестопанско право в партньорство със сдружение "Асоциация на европейските журналисти в България" изпълнява проект „Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основна цел на проекта е повишаването на медийната грамотност и гражданското образование, както и обществената резистентност към дезинформацията. Като резултат се очаква създаването на съдържателен контра-наратив с разработени и разпространени образователни дигитални материали, както и провеждане на кампании, които позволяват и стичулират критично приемане на информацията, която се разпространява он-лайн.

Проектът ще развие инициативата в два елемента: а) генериране на дискусионно съдържание и публицистични материали, които да бъдат развити в б) кампании в социалните мрежи.

Предвижда се изпълнението на следните дейности:

– провеждане на изследване на ценностите в съвременното българско общество;

– организиране на дискусии в рамките на Клуба на Гражданския стопаджия, които ще генерират материали за последваща дигитална кампания. Ще бъдат обсъждани конкретни теми, които пряко
можат да се свържат с кризите на 2022 (напр. войната в Украйна) и които имат съществено значение и гражданско измерение.

– организиране на обучения по SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), насочени към журналисти и активисти, които са критични към институциите. Обученията ще засегнат въпросите как участниците да се предпазят и какви ситуации да имат предвид, като целта е да получат умения и знания как да се предпазят от дела, които биха ги притиснали да заемат конформистка позиция.

Крайният резултат е създаване на съдържателен контра-наратив с разработени и разпространени образователни дигитални материали, както и проведени кампании, които позволяват критично приемане на информацията, разпространявана он-лайн.

Основни целеви групи са представители на граждански организации и медии, а ползвател е широката общественост.

Периодът на изпълнение на проекта е от август 2022 г. до юли 2023 г.

Проектът „Дигитални демокрации vs. Дигитални диктатури“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 25 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

назад