Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Програма „Предприемачество за нестопански организации“

16 организации, за които „Това не е просто бизнес“ – ето кой ще участва в LET’s GO 2023

Социалните предприемачи - предприемачите, които искат да променят света! Това са организациите, които решават най-тежките обществени проблеми. Такива, които са или невидими, или никой не се заема с тях. Екип от хора, които не искат да чакат, а се движат – понякога с малки, а понякога с големи крачки към едно по-добро бъдеще.

Let’s GO е тук за поредна година, за да подкрепи социалните предприемачи от идея до старт, защото пътят е труден, но го изминаваме заедно. Заедно с помощта на отговорния бизнес, който помага на стартиращите - давайки им знание, опит и смелост! Тази година в нашата обучителна и менторска програма LET’S GO ще се включват цели 16 организации, които са решили да вземат нещата в свои ръце, които не чакат проблемите сами да се решат. Предварителният подбор се спря 16 кандидатури (четири повече от миналата година), защото идеите и вдъхновението им са удивителни!

 

Ето кои са те!

 1. Сдружение "СФЕРИ" с Градина О`беля

 

Сдружение "СФЕРИ" с проекта Градина за градско земеделие О`беля, поддържаме идеята за хармонично взаимодействие между хората, Природата и всичко заобикалящо ни. С проекта Градина О`беля, работим по посока на разпространение на добри практики, както в сферата на земеделието, така и за една по-зелена и поддържана градска среда. Още една от целите е възможността за сформиране на общност и среда на взаимно подпомагане.

 1. Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Фондация „Общност в помощ на зависимите“ е създадена през септември 2020 г. в гр Габрово. Мисията на основателя на фондацията е да подаде ръка на много хора, които са изпаднали в плен на зависимости. Вярата в каузата, че „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“ определя основните цели на Фондацията – да създава достъпни центрове за консултиране и рехабилитация на зависими и за оказване на подкрепа на техните семейства.Фондация "Общност в помощ на зависимите" е акредитиран доставчик на социални услуги за хора със зависимости, както и за техните семейства, близки и приятели. Акредитацията му е заверена от съответния лицензи, издадени от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Голямата амбиция на Фондацията е да получи държавна подкрепа за осигуряване на напълно безплатен достъп до ефективно лечение и рехабилитация на зависимости.

 1. Център за правна помощ - Глас в България

Основните дейности на фондация “Център за правна помощ - Глас в България” са предоставяне на правна помощ и застъпничество за правата на бежанци и мигранти в България. Включваме се в Програма Let’s Go 2023: - с готовност да споделим наученото през годините, да разкажем мотивиращи истории за успешно интегриране на мигранти, да обменим знания, експертиза и поуки от натрупания опит. - с убеждението, че участието ни в Програмата ще ни помогне да станем по-добри в това, което правим; ще ни окуражи да поемем по пътя на социалното предприемачество, за да достигнем до повече хора и да оставим трайна следа в света, в който живеем.

 1. Каритас Витания

Каритас Витания е благотворителна католическа организация, създадена през 2011 година. Мисията на организацията е да служим на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да призоваваме и насърчаваме всички хора с добра воля да правят същото. Организацията реализира различни социални проекти, както и доброволчески инициативи. Също така от 5 години работи и социално предприятие към фондацията - "Работилница на Каритас", в което хора от уязвими групи произвеждат сапуни и свещи.

 1. Фондация "Ателие за идеи ДЕКОР"

Основният фокус на фондацията е разгласяване относно проблемите и повишаване на обществената информираност във връзка с липсата на възможности за трудова заетост и придобиване на нови знания и умения от лица в неравностойно положение в реална трудова среда. Осигуряването на трудова заетост на тези лица решава редица проблеми, вкл. социална изолация, самооценка, осмисляне на времето и т.н. Включваме се с радост в Програмата Let's Go 2023г. с няколко идеи за социално предприемачество, които да подредим по приоритет и да реализираме успешно още през тази година.

 1. MedicalSpace.org

Младежкият колектив на MedicalSpace България избира за своя мисия справедливият достъп до качествено медицинско образование. Чрез платформата MedicalSpace.org и възможностите на социалните мрежи студенти по медицински специалности създават и споделят учебни материали в помощ на настоящи и бъдещи колеги. Следващата стъпка в развитието на организацията е участието в програмата Let’s Go 2023 и моделирането на план за устойчива стопанска дейност.

 1. Фондация "Културни перспективи"

Фондация „Културни перспективи“ е създадена от група съмишленици, водени от намерението да изградят устойчива и независима културна среда, чрез която да се постави началото на един нов модел за образоване и инспириране чрез различни форми в изкуството. Артистичен директор на фондацията е българското сопрано Ина Кънчева. Фондация „Културни перспективи“ реализира успешно много проекти, в които са интегрирани различни артистични формати. Един от основните проекти на фондацията е CULTURAMA – фестивал за сценични изкуства, платформа за идеи и сценична изява, посветена на изкуствата в областта на театъра, музиката, визуалните изкуства, танца и литературата. Една възможност за млади артисти да представят гледната си точка пред публика и да оставят следа като автори. В основата на всяко издание на фестивала стои Национална стипендия „С усилия към звездите“ – програма на фондация „Културни перспективи“, която подкрепя млади таланти в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс. Избраните стипендианти са част от артистите на CULTURAMA, които представят себе си и своите проекти, след получената подкрепа като носители на идеята за свободните артисти, търсещи нови посоки.

 1. Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

Мисията на АЛОС е да създава подходяща културна и образователна среда за пълноценен живот в България. Участват в LET’s GO с развитие на стопанска дейност в подкрепа на музейната им програма „Образование чрез изкуство“ за предоставяне на достъпни практически игрови обучения на исторически и екологични теми. Искат да надградят и популяризират кожарското си ателие, в което изработват образователни исторически настолни игри.

 1. Фондация Светна

Мисията на Фондация Светна е да подкрепя независимия живот на безработни младежи и зрели хора без необходимите умения и квалификации, за да предотврати отпадането им от пазара на труда и изпадането им в социална изолация. Социалната цел се реализира чрез групова и индивидуална подкрепа, менторство и обучения в занаяти, както и предоставяне на временна заетост. Тази мисия се гарантира чрез икономическите активности на Светна – производство на ново поколение корпоративни и индивидуални подаръци с добавена стойност. Първата продукция на социалното предприятие са осветителни тела, изработени изцяло от рециклирани материали, чийто клиенти са социално и екологично ангажирани естети.

 1. Фондация "Карин дом"

Фондация "Карин дом" е основана от българския дипломат и филантроп Иван Станчов и започва работа като рехабилитационен център за деца преди 26 години във Варна. През 2022 г. Карин дом успя да реализира една дългогодишна мечта за проектиране и изграждане на модерен терапевтичен комплекс, който отвори врати през септември 2022 година. В момента Карин дом разполага с модерен функционален център, който предоставя терапевтични услуги за деца със специални нужди от цялата страна, подкрепя ранното детско развитие и родителството в изцяло съобразена с детските възприятия и нужди среда. *Фотограф Гергана Енчева.

 1. Център за социални услуги в общността "Нашата къща"

Фондация Център за социални услуги в общността „Нашата къща“ е учредена през месец септември 2021 година. Тя е плод на дългогодишна съвместна работа с различни групи от общността – семейства в риск, семейства на деца с множествени увреждания, специалисти в социалната сфера, доброволци, както и международни партньорски организации, които застанаха зад нуждата да бъде създадена организация, която да работи за осигуряване на равен достъп на общността до социални услуги , отговарящи на индивидуалните потребности на хората.

12. Библиотека към НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1895" гр. Дулово

Библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1895“ е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя равнопоставен достъп до своите ресурси на гражданите на Дулово и общината. Местната общност има все по-голяма нужда да се превърнем и в място за общуване и обмен на идеи.

13. SOS Детски селища България

SOS Детски селища България подкрепя семейства в създаването на сигурна, стабилна и обгрижваща децата среда. Ние подкрепяме активно младежи, напускащи грижа, в постигане на тяхната самостоятелност - здраве, обучение, жилище, финансова стабилност, трудова заетост и професионално развитие. Във всички дейности участваме и в развитието на местните общности. 

Влизаме в Let’s Go, защото искаме да развием идеи за стопанска дейност в подкрепа на социалната ни дейност, на местната общност и да покажем таланта на децата и младежите в нашата грижа чрез предметите, продуктите и красотата, която създават.  

14. Фондация Фабрика за анализи и решения 

Нашата организация развива постоянна менторска програма „Генерация“ за насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за деца и младежи в риск, с основна цел осигуряване на условия за равен старт в живота и социално интегриране. Осигуряваме ресурси и условия за деца в семейства в неравностойно положение за превенция на отпадането от училище и за продължаване на образованието.

15. Фондация "СИЙД"

Ние сме SEED Foundation / Фондация "СИЙД" - неправителствена организация, регистрирана в обществена полза.Името на фондацията перфектно описва сферите на нашата дейност: SEED (Stability, Education, Environment, Dignity) или Стабилност, Образование, Околна среда и Достойнство.

 

16. Сдружение "Развитие и интеграция"

 

Сдружение "Развитие и интеграция" е регистрирано през март 2015 г. в обществена полза. Развива Комплекс от социални услуги за младежи до 25 г. без семейна подкрепа, в риск и в неравностойно положение. Подпомага личностното, кариерното, професионално и социалното им умение и развитие за започване на самостоятелен и независим живот.

 

Това са героите на Let's GO 2023. А сега е време приключението да започне – организациите ще се срещнат с точните ментори и обучители, ще получат знания по бизнес планиране, финансови прогнози, правни услуги, счетоводни консултации и ментори, които решават конкретни проблеми. Очакваме с нетърпение да видим прогреса на всички организации, защото именно те ще върнат на обществото много , като започнат да подкрепят по устойчив начин своите каузи.

 

За контакти

Галерия

назад