Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Граждански академии

Co-Creating Labs – участвайте в сътворяването на креативни граждански кампании

КАУЗА на вашата организация е да се бори за правата на човека, да защитава природата, да подкрепя хора в уязвимо положение, да дава хоризонти за развитие на деца и младежи в риск, да подобрява образованието, да наелектризира към действие чрез изкуство?

ТЪРСИТЕ как да мобилизирате обществената енергия?

ГОТОВИ сте да тествате нови креативни подходи за привличане на подкрепа?

 

>> В Co-Creating Labs ще правим всичко това! <<

Кандидатствайте до 3 май 2023 г.

 

Илюстрация „Stronger Together“: Adonis Papadopoulos for Fine Acts

 

Co-Creating Labs - Съвместни творчески лаборатории e серия от креативни 2-дневни срещи между граждански организации, млади активисти, творци и дейци на изкуството. Целта е участниците да разработят заедно, по творчески начин, идеи за кампании за популяризиране на основните права на човека, за които организациите се борят.

В Co-Creating Labs организациите и активистите са свободни да експериментират с различни артистични похвати, докато се овластяват с нови знания и умения. Във всеки етап участниците получават обратна връзка един от друг, както и подкрепа от креативни ментори и експерти от арт, дизайн и рекламните среди, с което се засилва и чувството за общност от съмишленици.

Първата лаборатория ще се проведе в София, на 13-14 май 2023 г.

Всяка организация участва в лабораторията с 2-ма свои представители.

Co-Creating Labs се организират от Български център за нестопанско право, в партньорство с Fine Acts – глобално креативно студио за социално въздействие, в рамките на проект BIRDS in BG.

 

Какво ви очаква в Co-Creating Labs

Лабораторният подход с участието на хора на изкуството ще развие дизайн мисленето ви и ще ви помогне в бъдеще да разработвате истински въздействащи кампании и застъпнически акции.

Ако бъдете избрани за участие, ще получите насоки как да определите актуалния проблем, пред който организацията е изправена, и как да рамкирате идеята си за кампания.

По време на лабораторията одобрените организации ще прецизират идеите си с помощта на Labs ресурсите, подкрепата от ментори и останалите участници. Груповата работа ще се осъществява на база на модели за креативно мислене и решаване на проблеми.

В резултат, освен с развити и подобрени идеи за креативни кампании и планове за действие, организацията ви ще излезе от процеса с по-добро разбиране за собствените си проблеми и за полето от възможни решения, за ресурсите си и за ефективните начини те да бъдат приложени.

 

Условия за кандидатстване

За кандидатстване за участие в Co-Creating Labs 2023 се изисква вашата организация да отговаря едновременно на следните критерии:

1.   Организацията е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел (сдружение или фондация) за извършване на дейност в обществена полза.

2.   Организацията развива дейност в поне една от следните сфери: защита на правата на човека, социална сфера, опазване на природата, образование, изкуство и култура.

3.   Организацията въвлича и взаимодейства с местни общности.

4.   Организация има опит в застъпничеството.

5.   В екипа на организацията има експерт, който се занимава с комуникации и работа със социални мрежи.

6.   От името на организацията участват двама представители, които ще могат да присъстват едновременно в рамките на 2-та дни (на 13-14 май 2023 в София).

 

Важно е да знаете, че:

  • Кандидатстването става с онлайн формуляр, в който се представят предварително определен проблем и рамка на идея за кампания.
  • Краен срок за кандидатстване: до 3 май 2023, включително.
  • С приоритет ще се разглеждат кандидатурите, в които участие заявяват законен представител и експерт по комуникации от организацията.
  • Местата са ограничени.
  • За участие в Co-Creating Labs не се заплаща такса участие.
  • Разходите за настаняване и транспорт за участници извън София се покриват от БЦНП.

***

Co-Creating Labs - Съвместни творчески лаборатории се реализира в рамките на проект BIRDS in BG, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения  в тази публикация са единствено на автора(ите) и партньорите, изпълняващи проекта и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

 

 

За контакти

Ако имате въпроси, свържете се с нас на имейл: aylin@bcnl.org или по тел.: (+359) 88 851 99 91, лице за контакт: Айлин Юмерова, БЦНП.

Галерия

назад