Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Обучения

Обучение за изискванията към ЮЛНЦ относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма

 

Защо е важно за ЮЛНЦ?

Повечето юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 4, т. 28 от ЗМИП). Това означава, че те трябва да спазват определени правила, с цел да се предотврати изпирането на пари или финансирането на тероризъм в резултат на злоупотреба с нестопанския сектор.

Дата на обучението: 21.11.2023 г., от 14:00 до 17:00 часа

Място на обучението: онлайн в Zoom

Записане за обучението: обучението е безплатно. За участие в програмата се изисква попълване на онлайн формуляр за регистрация

Срок за регистрация: до 20.11.2023, включително

Организатори: обучението се организира от Български център за нестопанско право и НПО Портала съвместно със специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

ВАЖНО: Ден преди обчуението всеки регистиран участник ще получи линк за достъп до Zoom срещата на електронната поща, посочена в регистрационния формуляр (в случай че не намирате имейл от нас, моля да проверите и СПАМ папката на пощата си)

 

За кого е подходящо?

Обучението е подходящо за служители на ЮЛНЦ, които следва да преминат задължително въвеждащо или периодично обучение, както и за членове на ръководните органи на ЮЛНЦ, които са отговорни за актуализиране на оценката на риска и вътрешните правила на организацията.

 

Какво включва обучението?

Обучителната програма обхваща темите:

  • Общи задължения на ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
  • Насоки за определяне и обявяване на лицата, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.
  • ЮЛНЦ като обект на комплексна проверка от други задължени лица по ЗМИП.
  • Промените в ЗМИП и ЗМФТ, приети през 2023 г.
  • Резултати от Оценката на риска от финансиране на тероризъм в сектора на организациите с нестопанска цел, приета през май 2023.

ВНИМАНИЕ! Резултатите от секторната оценка следва да се вземат предвид при актуализацията на вътрешната оценка на риска на всяка организация – задължено лице по ЗМИП.

За контакти

За въпроси Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на имейл: zahari@bcnl.org или по тел.: (+359) 0888 519 991, лице за контакт: Захари Янков, БЦНП.

Галерия

назад